De kosten hiervoor kunnen worden vergoed door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Per 1 januari 2009  gaat voor de ouderenzorg deze wet veranderen. De mogelijkheden voor zorg voor ouderen worden verruimd, waardoor het eenvoudiger wordt om 'de oude dag' in je eigen omgeving door te brengen.

Ik reken een uurtarief dat is afgestemd op de tarieven van het PersoonsGebondenBudget (PGB). Mijn kosten kunnen vaak vergoed worden met een PGB, waarvoor een indicatie nodig is. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij het zorgloket van uw gemeente.

Per afgesproken periode (bijvoorbeeld drie maanden) kunt u mij 1 uur, 2 uur of 1 dagdeel inhuren. Mijn uurtarief is € 37,50.

<- terug