Activiteitenplan

Mijn belevingsgerichte manier van werken betekent concreet dat ik mij verdiep in de achtergrond/ levensgeschiedenis van de cliënt, door observatie en gesprekken met de cliënt. Hierbij betrek ik ook de familie of mantelzorgers om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de beleving van de cliënt.

Na een intakegesprek ontwerp ik een activiteitenplan op basis van de behoeften en interesses van de cliënt. In overleg formuleer ik de hulpvraag en stel ik het werkplan op met de onderdelen doel, actie, uitvoering en evaluatie.

lees verder ->
<- terug