Uitgangspunten

Mijn manier van werken is belevingsgericht. De kern hiervan is ´contact maken'. Hierbij zijn mijn houding en bejegening een deel van de aanpak. Ik geef de cliënt het gevoel dat hij/ zij ertoe doet. Vanuit die betrokkenheid kan ik een vertrouwensrelatie opbouwen. De vraag is niet alleen of de behoefte en wens van de cliënt wordt gerealiseerd, maar hoe dit wordt gedaan. Het gaat vooral om het proces, waarin ik samen met de cliënt op weg ga en waarbij alles wat we tegenkomen belangrijk is. Mijn uitgangspunt daarbij is dat de cliënt zelf verantwoordelijk is voor en richting geeft aan haar of zijn leven. De interesse en beleving van de cliënt staat centraal.

lees verder ->
<- terug